Voorbeelduitwerking Analyse maatschappelijk vraagstuk

21 november 2019

De analyse van het maatschappelijk vraagstuk is voor vmbo-gl en -tl een verplicht onderdeel van het centraal examen en wordt uitgebreid uitgewerkt in de syllabus.

Uit de syllabustekst blijkt dat bij de analyse van een maatschappelijk vraagstuk gebruikgemaakt moet worden van de benaderingswijze van maatschappijkunde (zie het rechtermenu) en inhouden uit de exameneenheden Mens en werk, Massamedia, Multiculturele samenleving, Criminaliteit en rechtsstaat, Politiek en beleid. De analyse van een maatschappelijk vraagstuk kan ook onderdeel uitmaken van toetsen over de genoemde exameneenheden. Daarnaast kun je een praktische opdracht geven waarin leerlingen een maatschappelijk vraagstuk moeten analyseren.