Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten : implementatie examenprogramma's havo-vwo 2015


14 november 2019
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn de nieuwe examenprogramma’s havo-vwo voor alle wiskundevakken van kracht. Naast nieuwe leerstof is in de examenprogramma’s en syllabi gekozen voor een nieuwe formulering van de leerstofoverstijgende leerdoelen, met name om het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten. In dit document worden opgaven uit de pilotexamens gebruikt als voorbeelden van de manier waarop wiskundige denkactiviteiten kunnen worden gestimuleerd in de lessen en hoe ze kunnen worden getoetst.

auteur SLO: Jos Tolboom
auteur extern: Streun, A. van
jaar van uitgave: 2014

Streun, A. van. (2014). Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten: Implementatie examenprogramma's havo-vwo 2015. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie