De positie van het vak

18 mei 2021

Het vak wiskunde C is een verplicht profielvak in het profiel C&M (Cultuur en Maatschappij). In dit profiel mogen de leerlingen in plaats van wiskunde C ook wiskunde A of wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat. In de syllabus staat vermeld dat het niet is toegestaan wiskunde C te combineren met een van de andere wiskundeprogramma's.

Het profiel C&M bevat naast wiskunde C (of wiskunde A of wiskunde B) als verplicht profielvak geschiedenis. Daarnaast moeten deze leerlingen één van de volgende culturele profielkeuzevakken kiezen: kunstvak, filosofie, een moderne vreemde taal of een klassieke taal. Tevens moeten de C&M-leerlingen één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken kiezen: aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie.
In de andere profielen is er geen plaats voor wiskunde C.

De omvang van het vak wiskunde C is 480 SLU.