Jos Tolboom


Jos Tolboom is als curriculumontwikkelaar betrokken bij projecten rondom ontwikkeling, concretisering en invoering van examenprogramma's voor wiskunde en informatica in havo/vwo. Hij richt zich op onderzoeksprojecten rondom leerplan en didactiek in STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics). ICT, in het bijzonder ter ondersteuning van STEAM-onderwijs, heeft zijn speciale belangstelling. Hij vertegenwoordigt SLO in CIDREE, het consortium van Europese leerplanorganisaties.