Redeneren en formuleren bij wiskundevakken: Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs


20 oktober 2020
De taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de wiskundevakken.

auteur SLO: Jos Tolboom, Bart van der Leeuw
auteur extern: Meestringa, T., Wijers, M.
jaar van uitgave: 2018

Tolboom, J. Weijers, M., Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bij wiskundevakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer