Domein F: keuzeonderwerpen

13 december 2019

Het domein Keuzeonderwerpen omvat een of meer keuzeonderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is 40 uur.

In de afgelopen jaren zijn veel mogelijkheden voor het invullen van een keuzeonderwerp ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Elke wiskundemethode biedt wel een aantal keuzeonderwerpen aan, voorzien van de nodige theorie en bijbehorende opdrachten.
 • Bayesiaanse kansrekening; zie artikel van H. Tijms in Euclides februari 2008.
 • In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zebra-reeks. Sommige daarvan lenen zich goed voor gebruik als keuzeonderwerp. Ook kan zo'n boekje gebruikt worden als uitgangspunt voor een praktische opdracht. Enkele voorbeelden:
  nr 1      Kattenaids en Statistiek?
  nr 3      Schatten, hoe doe je dat?
  nr 4      De Gulden Snede
  nr 8      Verkiezingen, een web van paradoxen
  nr 15    De juiste toon
  nr 20    Babylonische Wiskunde
  nr 22    Spelen en delen
  nr 23    Experimenteren met kansen
  nr 26    Een Koele Blik op Waarheid
  nr 28    Voorspellen met Modellen
  nr 35    Verborgen boodschappen
  De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks, nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes.
 • Wiskunde C vwo kent een aantal onderwerpen die karakteristiek zijn voor dit vak, bijvoorbeeld domein F: Logisch redeneren en domein G: Vorm en ruimte. Daarnaast het 'thema' wiskunde in kunsthistorische context, etc. Wiskunde A-leerlingen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met een andere kant van het vak wiskunde. In de handreiking bij wiskunde C vwo vind je veel informatie over de mogelijkheden die daar liggen.
 • Door de herziening van de examenprogramma's zijn onderwerpen, die voorheen wél in het wiskunde A (of wiskunde A12) of wiskunde C (of wiskunde A1) programma voorkwamen, uit het programma verdwenen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Grafen en Matrices
  • Lineair programmeren
  • Voorraadproblemen
   De eerste twee onderwerpen kennen een lange traditie, ook in oude eindexamens, waarmee een bron van toetsing beschikbaar is.