Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde A vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve examenprogramma van wiskunde A vwo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein E: Statistiek en kansrekening
  • Domein F: Keuzeonderwerpen

Op de betreffende pagina vindt u over elk van deze domeinen meer informatie, met een aantal suggesties.


link