Positie van het vak in de tweede fase

13 december 2019

Het vak wiskunde A vwo is een verplicht profielvak in de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en N&G (Natuur en Gezondheid). In beide profielen mogen de leerlingen in plaats van wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat.

De mogelijkheid bestaat om leerlingen de gelegenheid te bieden examen te doen in zowel wiskunde A als wiskunde B. In de septembermededeling centrale examens 2016 van CvTE staat onder 'vakspecifieke informatie' hierover de volgende mededeling.
De afgelopen jaren heeft een aantal scholen hun leerlingen de mogelijkheid geboden om examen af te leggen in zowel wiskunde A als wiskunde B. Dat ging via een gedoogconstructie. Om deze gedoogconstructie om te zetten in een gelegitimeerde mogelijkheid is een wijziging van het Eindexamenbesluit nodig. Die wijziging wordt naar verwachting in de loop van het schooljaar 2015 – 2016 doorgevoerd.
Kijk voor meer informatie bij de septembermededeling d.d. 9 september 2016. Kies daar wiskunde A of wiskunde B.

Het profiel E&M bevat naast wiskunde A (of wiskunde B) als verplichte profielvakken: economie en geschiedenis en één profielkeuzevak, te kiezen uit een van de moderne vreemde talen, aardrijkskunde, management & organisatie en maatschappijwetenschappen.
Het profiel N&G bevat naast wiskunde A (of wiskunde B) als verplichte profielvakken: biologie en scheikunde en één profielkeuzevak te kiezen uit aardrijkskunde, natuurkunde en natuur, leven en technologie.
In het profiel N&T (Natuur en Techniek) is wiskunde B profielvak en wiskunde D profielkeuzevak. In dit profiel is voor wiskunde A dus geen plaats.
In het profiel C&M (Cultuur en Maatschappij) is wiskunde A een keuze-examenvak.

De omvang van het vak wiskunde A vwo is 520 SLU.