Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing : nulmeting docenten en leerlingen 2012-2013


31 oktober 2019
In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots.Na een meerjarige evaluatie an de pilots zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde, en scheikunde in schooljaar 2013-2014 ingevoerd in klas 4 van havo en vwo. Dit interimrapport geeft de resultaten betreffende de nulmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2012/2013 weer. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige en de nieuwe examenprogramma's. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre de beoogde bètavakvernieuwing (op het niveau van het geschreven curriculum) geïmplementeerd en gerealiseerd wordt in de onderwijspraktijk.

auteur SLO: Berenice Michels, Lucia Bruning, Elvira Folmer, Wout Ottevanger
jaar van uitgave: 2014

Michels, B.I., Bruning, L., Folmer, E., Ottevanger, W.J.W. (2014). Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing: Nulmeting docenten en leerlingen 2012-2013. Enschede: SLO.