Nadruk op opleiden

1 februari 2024

Een leerling kan met het profielvak M&T doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat kan op de volgende manieren:

  • meest verwante doorstroom (profielvak M&T met verdiepende keuzevakken M&T);
  • verwante doorstroom (profielvak M&T met verbredende en/of verdiepende keuzevakken M&T);
  • niet verwante doorstroom (vanuit een ander profielvak met verbredende en/of verdiepende keuzevakken)

Met de nadruk op 'opleiden' zal een school smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's, zogenaamde arrangementen, bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante verdiepende keuzevakken en zijn doorstroomrelevant. In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt uit welke arrangementen de leerling kan kiezen.

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet (meestal) in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen (de toetsen en praktijkopdrachten die meetellen voor het SE) wordt afgenomen in klas 3 en 4 over de keuzevakken en indien gewenst het profielvak. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Verwante doorstroom in het mbo bestaat uit opleidingen die zijn gerubriceerd in zogenaamde examenprofielen. In een examenprofiel maken onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afspraken over de inrichting van examinering en over de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examinering.

Vanuit het profielvak mobiliteit en transport is er een verwante doorstroom naar twee examenprofielen:

  • Motorvoertuigen-, carrosserie- en tweewielertechniek;
  • Transport en logistiek.

Een examenprofiel bestaat uit kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's.

Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende kwalificatiedossiers.

Examenprofiel: motorvoertuigen-, carrosserie- en tweewielertechniek
Kwalificatiedossier Crebonr.
Assemblagetechnicus mobiliteitsbranche 92230
Assistent mobiliteitsbranche (Innovam) 93741
Autotechnicus 93410
Technisch specialist personenauto's 93430
Bedrijfsautotechnicus 93440
Eerste bedrijfsautotechnicus 93450
Technisch specialist bedrijfsauto's 93460
Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche (Innovam) 94251
Verbrandingsmotortechnicus 93142
Eerste verbrandingsmotortechnicus 90900
Technisch specialist verbrandingsmotoren 95722
Revisietechnicus verbrandingsmotoren 93141
Balie-/shopmedewerker (Innovam) 95465
Logistiek supervisor (Innovam) 90215
Motorfietstechnicus 93470
Eerste motorfietstechnicus 93480
Service mobilitietsbranche 93390
Fietstechnicus 90872
Eerste fietstechnicus 95442
Scootertechnicus 90871
Eerste scootertechnicus 95441
Verkoopadviseur mobiliteitsbranche 95450
Verkoopmedewerker tankstation 93753
Verkoper fiets/bromfiets 93752
Verkoopmanager mobiliteitsbranche 90850
Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek 93384

NB: Dit examenprofiel geldt alleen voor de kwalificaties die vallen onder verantwoordelijkheid van de kenniscentra Innovam en VOC.

Examenprofiel transport en logistiek
Kwalificatiedossier Crebonr.
Goederenvervoer 23140
Middenkader Transport en logistiek 23146
Personenvervoer 23147
Transportplanning 23153

Hierboven zijn slechts de kwalificatiedossiers weergegeven met de meest verwante doorstroom.