Kenmerkende gesprekken bij het profiel

13 december 2019

Om erachter te komen wat leerlingen moeten kunnen op het gebied van communicatie bij het profiel M&T hebben wij gekeken naar de kern en de profieldelen van het examenprogramma.

In de kern zijn algemene kenmerken van communicatie in de beroepspraktijk te vinden, in de profieldelen wordt het handelen en communiceren in specifieke beroepssituaties beschreven.

We hebben geïnventariseerd in welke situaties er gesprekken voorkomen, met welke gesprekspartners en welke gespreksdoelen. Op basis daarvan hebben we een overzicht gemaakt van de meest kenmerkende gesprekken. Daarbij hebben we enkele concrete voorbeelden geanalyseerd.
Overigens ligt het voor de hand dat deze soorten gesprekken ook voorkomen bij de (deel)taken van de keuzevakken bij dit profiel.

Gesprekken tijdens het werk

Werkzaamheden worden vaak samen met collega's uitgevoerd. Naast georganiseerd werkoverleg of vergaderingen zijn er veel situaties waarin gesprekken de uitvoering van het werk als het ware begeleiden. Er is communicatie nodig om het werk effectief en veilig te laten verlopen. Vaktaal zorgt ervoor dat collega's elkaar snel en eenduidig begrijpen. Deze vaktaal leren de leerlingen gebruiken in de beroepslessen en tijdens stages.

Gesprekken tijdens het werk dragen ook bij aan een collegiale, constructieve manier van samenwerken. Informeel, meer persoonlijk contact is van belang voor een goede werksfeer.