Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

18 december 2019

Het werken met keuzevakken bij het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Het examenprogramma HBR bestaat uit het kernprogramma HBR, het profielvak en een verzameling keuzevakken waarbij acht keuzevakken zijn ontwikkeld door de Sector Vernieuwings Commissie. Afhankelijk van het aanbod van de school kunnen leerlingen keuzes maken.

Keuzevakken kunnen zijn:

 • keuzevakken behorend bij het profiel HBR;
 • keuzevakken behorend bij een ander profiel;
 • modulen van een ander profielvak, maximaal twee modulen uit een ander profielvak;
 • vrije keuzevakken.

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) moeten minimaal vier keuzevakken kiezen. Leerlingen van de gemengde leerweg (gl) kiezen minimaal twee keuzevakken. Keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Overzicht keuzevakken die ontwikkeld zijn bij het profiel HBR

Bij het profiel HBR zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

2c1 HBR

Verdiepend:

 • Gastheerschapspecialisatie
 • Brood- en banketspecialisatie
 • Evenementen
 • Keukenspecialisatie

Verbredend:

 • Patisserie
 • De bijzondere keuken
 • Traiteur
 • Facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.
De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een schoolexamen. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.

De keuze voor het ontwikkelen van deze keuzevakken is genomen door de Sector Vernieuwings Commissie Economie (SVC) en de werkgroep kern-keuzeprogramma's. Daarbij zijn gesprekken geweest met platforms vmbo, de sectoradviescommissie, brancheverenigingen en er is een intensieve samenwerking geweest met de pilotscholen. Deze hebben adviezen gegeven over de keuzevakken en input geleverd bij het ontwikkelen van de inhoud van de keuzevakken. Uitgangspunten en criteria bij het maken van deze keuzes is geweest:

 1. aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbreding dan wel verdieping bij het profielvak;
 4. uitvoerbaarheid en organiseerbaarheid.

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak HBR en de bijbehorende keuzevakken zijn te lezen in het hoofdstuk 'Het ontstaan van het profiel HBR'.
 
De transitie van de onderliggende afdelingen consumptief-breed, consumptief horeca en consumptief bakken naar het profielvak HBR met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.

Het profiel HBR is voorbereidend op het mbo:

2c2 HBR

Kwalificatiedossier, kwalificatie en niveau
Kwalificatiedossier Kwalificatie Niveau
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid

Bediening

Gastheer-/vrouw

Zelfstandig werkend gastheer-/vrouw

Gastronoom/sommelier

Leidinggevende bediening

2

3

4

4

Brood en banket

Uitvoerend bakker

Zelfstandig werkend bakker

Leidinggevende bakkerij

2

3

4

Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende 4

Fastservice

Medewerker fastservice

1e medewerker fastservice

Manager/bedrijfsleider fastservice

2

3

4

Keuken

Kok

Zelfstandig werkend kok

Gespecialiseerd kok

Leidinggevende keuken

2

3

4

4

Ondernemer Horeca/bakkerij

Meewerkend horeca ondernemer

Manager/ondernemer horeca

Ondernemer bakkerij

4

4

4

Travel, Leisure & Hospitality

Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality

Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality

Leidinggevende Leisure & Hospitality

Leidinggevende Travel & Hospitality

3

3

4

4

Sectorkamer zorg, welzijn en sport
Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening 2