De inhoud van het profiel

30 augustus 2022

Het profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie heeft vier profielmodulen. Elke leerling kiest een profielvak en krijgt onderwijs aangeboden dat dekkend is voor de vier bijbehorende profielmodulen, die bestaan uit:

2a1

Opbouw van het profiel

Elk profiel bestaat uit drie onderdelen:

 • kern;
 • profielvak;
 • keuzevakken.

De definitie van kern, profielvak en keuzevakken

 • De kern bevat voor het profiel kenmerkende inhouden (kennis, houding en vaardigheden). De inhouden uit de kern krijgen inkleuring in het profielvak en in de keuzevakken. Inhouden uit de kern kunnen niet los staan van profielvak en/of keuzevakken. De kern wordt niet als apart deel geëxamineerd, maar altijd in samenhang met (d.w.z. geïntegreerd in de exameneenheden van) het profielvak en/of de keuzevakken.
  De kern van het programma bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'.
 • Elk profielvak heeft een gelijke zwaarte. Iedere leerling kiest één profielvak en volgt in het kader van zijn opleiding het hele profielvak. Het profielvak bevat kennis, houdingaspecten en vaardigheden die de leerling kennis laten maken met het betreffende deel van het profielvak. Het profielvak wordt centraal geëxamineerd. De school beslist of het profielvak alleen centraal geëxamineerd (=100%) wordt of wordt geëxamineerd met een centraal examen (CSPE) en een schoolexamen, elk voor 50%.
 • Elk profiel heeft een x-aantal keuzevakken ontwikkeld. Voor HBR zijn acht keuzevakken ontwikkeld door de werkgroep van de Sector Vernieuwings Commissie (SVC), vier verbredende en vier verdiepende keuzevakken. Een leerling kiest ten minste vier keuzevakken. Keuzevakken kunnen binnen en buiten het profiel gekozen worden. Keuzevakken hebben een vergelijkbare omvang. Een leerling kan met zijn keuzevakken zijn programma verdiepen (meer van minder) of verbreden (minder van meer).
  De keuzevakken worden alleen met een schoolexamen (SE) geëxamineerd.

De kern van Horeca, Bakkerij en Recreatie

Bij het ontwikkelen van één kernprogramma bij het profielvak HBR is gezocht naar de overeenkomsten binnen het profielvak. Welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten zijn van belang voor en vereist in de branches van het profielvak HBR. Deze kernelementen gelden vervolgens voor alle leerlingen die kiezen voor het profielvak HBR. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen:

 • algemene kennis en vaardigheden (die gelden voor alle vmbo-leerlingen);
 • professionele kennis en vaardigheden (die gelden voor alle leerlingen in het profielvak HBR);
 • loopbaanloopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (die gelden voor alle vmbo-leerlingen).

Bij de algemene kennis en vaardigheden gaat het bijvoorbeeld om functioneel gebruik van de Nederlandse taal, terwijl het bij de professionele kennis en vaardigheden gaat om ondernemersvaardigheden. Voor alle leerlingen HBR geldt immers dat zij ondernemersvaardigheden moeten beheersen. Per profielmodule zal dit echter een andere invulling krijgen (voor ondernemersvaardigheden in de bakkerij zijn andere kennis, vaardigheden en houdingsaspecten dan voor ondernemersvaardigheden bij een evenementenbureau).
Het kernprogramma HBR is steeds het hart van het examenprogramma van een profielmodule en van de keuzevakken. Het kernprogramma wordt dan ook niet apart geëxamineerd maar altijd geïntegreerd in de profielmodule en keuzevakken zoals in de onderstaande figuur is aangegeven.

2a2

21e-eeuwse vaardigheden

In de professionele kern van het profiel zijn, onder andere, 21e-eeuwse kennis en vaardigheden opgenomen, die van belang geacht worden voor het toekomstig functioneren van leerlingen in het vervolg (beroeps)onderwijs en in de maatschappij. Het gaat dan om kennis en vaardigheden op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, commercieel handelen, duurzaamheid, (multi-)mediale vaardigheden, probleemoplossend handelen en communicatie.