Nadruk op oriënteren

13 december 2019

Een school die de nadruk legt op oriënteren en een brede uitstroom van leerlingen zal een breed en oriënterend onderwijsprogramma aanbieden. Deze programma's bestaan uit een breed profiel met profieloverstijgende keuzevakken. Er moeten keuzes gemaakt worden over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan die passen in het keuzeproces van leerlingen.

De leerling die nog niet weet wat hij wil, zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal praktisch examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen. Leerlingen volgen de reguliere route.

Voorbeeld

Vanwege de doelgroep en de positie van de school binnen de regio kiest de school voor een zo breed mogelijk programma. Naast het profiel Groen heeft de school ervoor gekozen om keuzevakken aan te bieden die voldoende mogelijkheden geven voor een brede benadering, ofwel die voor alle uitstroomrichtingen interessant zijn. De school biedt de volgende keuzevakken aan:

  • Ondernemen;
  • Presenteren, promoten en verkopen;
  • Webshop;
  • Organiseren van een activiteit;
  • Milieu, hergebruik en duurzaamheid;
  • Groene zorg;
  • Voorkomen van ongevallen en EHBO.