Nadruk op opleiden

13 december 2019

Een school die de nadruk legt op 'opleiden' zal smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante keuzevakken en zijn doorstroomrelevant.

In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt of de leerling een vaststaande leerroute, een arrangement, volgt en wat daarbinnen de keuzemogelijkheden zijn.

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet in de vierde klas centraal praktisch examen. Het schoolexamen wordt afgenomen in klas 3 en 4 over zowel het profielvak als de keuzevakken. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Voorbeeld 1

Het programma in de bovenbouw bouwt voort op het aanbod in de onderbouw. Daar maken leerlingen in een carrousel kennis met dieren, ontwerpen, technieken, voeding en recreatie. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit verschillende richtingen. Het aanbod is afgestemd op de brede uitstroom. Elke richting bestaat uit vier verplichte keuzevakken, verwant aan de richtingen.

Richting Keuzevakken
Dier houden van dieren; gezonde dieren; groene zorg; ondernemen
Design bloemwerk; groene vormgeving en styling; fotografie; ondernemen
Techniek terreinafwerking; booglassen; motorsystemen; het groene machinepark
Technologie milieu, hergebruik en duurzaamheid; besturing en automatisering; robotica; klimaattechnologie
Voeding voeding hoe maak je het?; keuke; bijzondere keuken; bakkerij

Voorbeeld 2

Het Clusius College in Castricum heeft het profielvak Groen uitgewerkt in een leerlijn met de nadruk op de meer landelijk georiënteerde keuzevakken en een leerlijn met de nadruk op de meer stedelijk georiënteerde keuzevakken.

twee leerlijnen totaal

Voorbeeld 3

Een school met een groot aantal leerlingen ontwerpt het programma rond de interesses en brede uitstroom van de leerlingen en het arbeidsmarktperspectief in de regio. Zij richten diverse leerroutes in. Eind leerjaar 2 volgen leerlingen het keuzevak 'Het houden van dieren' dit wordt afgesloten in leerjaar 3. Daarna kiezen leerlingen een van de vier richtingen met een bijbehorend aantal keuzevakken.

​Leerjaar 2

​ ​Het houden van dieren

​Leerjaar 3

Profielmodulen​ ​ ​

​Leerjaar 4

(keuze uit)

​Veelzijdig Groen Vakkundig verzorgen​ Onder-houdende stylist​ ​Groene omgeving
Het groene machinepark ​x
Groei en oogst ​x
Werk in tuin en landschap ​x ​x
Voeding hoe maak je het? ​x ​x
Groene zorg ​x ​x
​Bloemwerk x​
Groene vormgeving en styling ​x ​x
Natuurlijk groen ​x