Nadruk op oriënteren

13 december 2019

Als de school de nadruk wil leggen op een oriënterend onderwijsprogramma, dan zullen de programma's bestaan uit een profiel met profieloverstijgende keuzevakken. De school moet keuzes maken over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan moet passen in het keuzeproces van de leerling.

De leerling die nog niet weet wat hij wil zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen.

In het voorbeeld (pdf, 741 kB) is een fictieve school beschreven die twee profielen aanbiedt, E&O en Z&W, met keuzevakken uit beide profielen.