Doelen van de vernieuwing

13 december 2019

Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen.

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod door:

  • een verbeterde aansluiting en door programma's die passen bij actuele ontwikkelingen;
  • een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen.