Aanleiding van de vernieuwing

13 december 2019

In de beleidsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig vmbo’ (Ministerie van OCW, 2011) werden verschillende ontwikkelingen beschreven die aanleiding hebben gegeven tot vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo.

  • Het (vervolg)onderwijs en de beroepspraktijk in verschillende (regionale) sectoren hebben zich verder ontwikkeld. De beroepsgerichte examenprogramma’s zijn verouderd en sluiten niet meer voldoende aan op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk.
  • Vernieuwing van de programma’s is nodig zodat het vmbo weer het startpunt vormt van een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt.
  • Dalende leerlingenaantallen dwingen om opnieuw na te denken over de organiseerbaarheid van het vmbo.
  • Er heerst een toenemend besef dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onmisbaar is voor het maken van juiste opleidingskeuzes, er moet meer rekening gehouden worden met de keuzes van leerlingen, het ideale keuzemoment komt niet voor elke leerling op hetzelfde moment.
  • Het wordt noodzakelijk geacht om de positieve beeldvorming van de onderwijsroutes binnen de beroepskolom te versterken. Het vmbo vormt hiervan de basis. De beroepsgerichte route vanaf het vmbo moet aantrekkelijker en concurrerender worden met de avo-route.
  • Voor veel ouders en leerlingen is de structuur van het vmbo niet duidelijk. Een vernieuwd programma-aanbod dient bij te dragen aan de herkenbaarheid van het vmbo.