Leerplan-inspratie: hoe projectgestuurd leren en leerontwikkeling centraal kunnen staan


1 februari 2019
Op veel scholen voeren leraren en schoolleiders in meer of mindere mate met leerlingen de discussie wat leerlingen nodig hebben om adequaat en verantwoord deel te kunnen nemen aan onze complexe, multiculturele maatschappij en hun steentje daaraan bij te dragen. Om grip te krijgen op de wereld om hen heen, hun eigen identiteit te verkennen - en die van anderen - en deze te ontwikkelen.

bron: Van twaalf tot achttien, januari 2018