vtta 17 11 leernetwerken formatief evalueren gestart


29 januari 2019
Veel scholen zijn ermee bezig: formatief evalueren. Ze willen af van het eenzijdig afrekenen op cijfers en zoeken een manier om leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Formatief evalueren is geen makkelijk toepasbare methode en dat maakt de uitdaging extra groot. SLO en de VO-raad starten daarom met twee leernetwerken formatief evalueren. Hierbij maken 23 scholen een plan van aanpak voor het succesvol invoeren van formatief evalueren op hun school.

bron: Van twaalf tot achttien, november 2017