Een aardig mondje Engels


1 februari 2019
Hoe goed spreken leerlingen Engels aan het eind van het voortgezet onderwijs? SLO deed onderzoek onder ruim 1.700 leerlingen om vast te stellen in hoeverre ze daadwerkelijk de ERK-streefniveaus voor gespreksvaardigheid Engels halen. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd en kunnen docenten en secties helpen om hun lessen Engels nóg beter te maken. ‘In elk geval door in de les zoveel mogelijk Engels te spreken’, aldus projectleider Daniela Fasoglio.

bron: Van twaalf tot achttien, maart 2018