kerndoelen speciaal onderwijs


17 oktober 2019

Het regulier onderwijs kent ze al langer, maar nu heeft ook het speciaal
onderwijs zijn eigen kerndoelen.