Anton Bakker


Anton Bakker is leerplanontwikkelaar en specialist wereldoriënterend onderwijs op de basisschool. Hij werkt samen met leraren en opleiders aan het verbeteren van de kwaliteit van het aardrijkskunde-, geschiedenis-, biologie-, natuurkunde- en techniekonderwijs. Tot zijn werkzaamheden behoren curriculum.nu, de verbetering van de evaluatie van het wereldoriëntatieonderwijs, de samenhang tussen vakken in het basisonderwijs en de doorgaande leerlijn (basisonderwijs - voortgezet onderwijs) wereldoriëntatie.

Anton heeft culturele antropologie en fysische geografie gestudeerd. Hij gaf twintig jaar les in verschillende onderwijssectoren: po, vo, pabo en in de nascholing voor de eindexamenprogramma's. Daarnaast heeft hij in opdracht gewerkt voor het College van Toetsen en Examens en voor diverse educatieve uitgeverijen.

39

Leerplanontwikkelaar mens & maatschappij, wereldoriënterende vakken

contactinformatie