Een verbinding in het vso


Afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs
5 maart 2019
Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Soms wordt namelijk pas in de loop van de onderbouw duidelijk wat het best passende uitstroomprofiel voor een leerling is. Om opstroming mogelijk te maken zullen deze scholen zoeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de profielen, waardoor een latere overstap mogelijk blijft. De uitwerkingen in deze publicatie bieden scholen houvast om een onderbouwprogramma samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan worden.

auteur SLO: Marjolein Haandrikman, Hans Pietersen
jaar van uitgave: 2017

Haandrikman, M., & Pietersen, H. (2017). Een verbinding in het vso: Afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden