Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht: een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014


11 november 2020
In Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 2004 tot 2014. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. De publicatie is een vervolg op Lezen in het basisonderwijs (2009) waarin het onderzoek van 1969-2004 is beschreven.

auteur extern: Bonset, H,
jaar van uitgave: 2016

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2016). Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht: een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie