Vakdossier Frans / Duits


26 november 2019
De aanleiding voor dit vakdossier is het vermoeden van een achteruitgang van niveau bij eindexamenkandidaten havo/vwo voor de vakken Frans en Duits. In het vakdossier zijn de oorzaken van deze tendens naar steeds lagere beheersingsniveaus bij Frans en Duits verzameld en van commentaar en aanbevelingen voorzien

auteur extern: Canton, J., Klein, D.
jaar van uitgave: 2009

Cantgon, J., & Klein, D. (2009). Vakdossier Frans / Duits. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Type publicatie