LOB als vak: handreiking bij de invoering van LOB als vak in het vmbo


18 juli 2019
Vmbo-scholen hebben bij de vormgeving van LOB verschillende keuzemogelijkheden. LOB kan volledig los staan van het onderwijsprogramma of volledig geïntegreerd zijn. Deze handreiking richt zich op een mogelijkheid die tussen deze beide 'uitersten' in ligt, namelijk LOB als vak. Beschreven wordt hoe een leerplan LOB als vak kan worden ingevuld en worden de belangrijkste uitgangspunten voor LOB kort geformuleerd. Deze uitgangspunten worden gekoppeld aan de leerplankundige keuzes die gemaakt moeten worden bij de invulling van LOB als vak. Als bijlage is een handreiking opgenomen voor het kiezen van leermiddelen voor LOB.

auteur SLO: Nynke Jansma
jaar van uitgave: 2011

Jansma, N. (2015). LOB als vak: handreiking bij de invoering van LOB als vak in het mbo. Enschede: SLO.