Technisch lezen in het basisonderwijs: een inventarisatie van empirisch onderzoek


18 november 2019
Resultaten van de zevende literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). Deze studie behandelt het domein technisch lezen. Het betreft hierbij het aanvakelijk technisch lezen in groep 3 en het voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht in de vraagstelling en de conclusies van het onderzoek.

auteur extern: Bonset, H,
jaar van uitgave: 2012

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2012). Technische lezen in het basisonderwijs: een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden