Verandering in de context moderne samenleving : maatschappijwetenschappen voorbeeldlesmateriaal vwo


25 november 2020
Het vak maatschappijwetenschappen in havo en vwo krijgt een nieuw examenprogramma en gaat werken met de concept-context-benadering. Doel is leerlingen met concepten als ‘individualisering’ en ‘socialisatie’ de sociale werkelijkheid te laten analyseren. Verworven kennis, zo is de gedachte, blijft dan langer hangen. Op pilotscholen hebben twee groepen van vier leraren voorbeeldmateriaal voor havo en vwo gemaakt. De lesprogramma’s hebben een eigen karakter gekregen: voor vwo is het richtpunt een abstractere, meer theoretische context. Deze publicatie behandelt het hoofdconcept 'verandering' binnen de context 'moderne samenleving',

auteur SLO: Lieke Meijs, Han Noordink
jaar van uitgave: 2013

Meijs, L., & Noordink, H. (Eds) (2013). Verandering in de context moderne samenleving : maatschappijwetenschappen voorbeeldlesmateriaal vwo. Enschede: SLO.


toon meer