Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid


Eindrapport van de vakvernieuwingscommissie M&O
18 juli 2019
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft op 11 februari 2013 de Vernieuwingscommissie M&O geïnstalleerd. De commissie had als opdracht de minister te adviseren over de wenselijkheid van vernieuwing van het tweede fasevak management en organisatie en daarvoor een voorstel te doen in de vorm van een globaal examenprogramma voor havo en vwo. In dit eindrapport presenteert de commissie de beide examenprogramma's. Ze worden op een aantal aspecten nader belicht: -de verschillen met het huidige programma; -de verdeling van de examenstof over het schoolexamen en het centraal examen; -het onderscheid tussen het havo- en het vwo-programma; -de relatie tussen het nieuwe examenprogramma en dat van andere vakken, in het bijzonder economie. Verder adviseert de commissie de naam van het vak management en organisatie te veranderen in Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Deze nieuwe naam zorgt voor een moderne invulling en uitstraling van het vak en biedt meer duidelijkheid over de inhoud.

auteur extern: Vakvernieuwingscommissie M&O
jaar van uitgave: 2014

Vakvernieuwingscommissie M&O (2014). Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid : eindrapport van de vakvernieuwingscommissie M&O. Enschede, SLO.


toon meer