Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht: een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014


23 januari 2019
Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht rapporteert over het onderzoek naar het schrijfonderwijs van 2004 tot 2014 waarbij wordt nagegaan wat wel en niet bekend is over het onderwijs in dit domein. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie- en evaluatieonderzoek.

auteur extern: Bonset, H,
jaar van uitgave: 2015

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2015). Schrijven in het basisonderwijs
opnieuw onderzocht: Een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden