Kwaliteitskader UNESCO-schoolprofiel


14 april 2021
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. Om dit profiel verder te kunnen ontwikkelen heeft SLO samen met het Europees Platform een kwaliteitskader ontwikkeld. Het kader heeft verschillende functies: - Kwaliteitsborging: het bieden van een richtsnoer voor (zelf)evaluatie van de wijze waarop de UNESCO visie wordt vormgegeven in de school. - Inhoudelijke inspiratie: het zichtbaar maken van kernelementen van het UNESCO-aanbod en hoe die te realiseren in de school. - Monitoring: door middel van zelfevaluatie de voortgang van het ontwikkeltraject monitoren. - Collegiale uitwisseling: het bieden van een gezamenlijk referentiekader voor uitwisselingvan ervaringen, praktijken en materialen met andere UNESCO-scholen in het UNESCOscholennetwerk

auteur SLO: Annette Thijs, Jenne van der Velde
auteur extern: Meershoek, S., Dieren, S. van, Arkesteijn, E.
jaar van uitgave: 2011

Thijs, A., Velde, J. van der, Meershoek, S., Dieren, S. van, & Arkesteijn, E. (2011). Kwaliteitskader UNESCO-schoolprofiel. Enschede: SLO.