Cultuur in de spiegel in de praktijk: een leerplankader voor cultuuronderwijs


26 april 2021
De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Deze handreiking is het resultaat van die samenwerking. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven.

auteur SLO: Monique van der Hoeven, Luc Sluijsmans, Ria van de Vorle
auteur extern: Heusden, B. van
jaar van uitgave: 2014

Hoeven, M. van der, Sluijsmans, L., Vorle, R. van de, & Heusen, B. van. (red.). Cultuur in de spiegel: een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: SLO.