Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F


28 september 2021
De referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op verschillende momenten in hun onderwijsloopbaan. Voor het primair onderwijs zijn twee niveaus beschreven: streefniveau 1S en fundamenteel niveau 1F. Niveau 1S moet door het grootste gedeelte van de leerlingen bereikt worden aan het eind van het basisonderwijs. Als op een verantwoorde manier wordt vastgesteld dat het aanbod op niveau 1S te hoog is en de leerling deze doelen niet zal halen, kunnen leraren deze leerling laten werken naar niveau 1F. De voorliggende checklist helpt intern begeleiders (en leraren) om een zorgvuldige afweging te maken bij de keus om het 1S-rekenniveau los te laten en te werken naar niveau 1F.

auteur SLO: Anneke Noteboom, Sylvia van Os
auteur extern: Versteeg, B.
jaar van uitgave: 2012

Noteboom, A., Os, S.M. van, & Versteeg, B. (2012). Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. Enschede: SLO.

Zie ook het bijbehorende Word document