Rekentoetswijzer 2F voortgezet onderwijs


14 november 2019
De rekentoetswijzer 2F vormt het kader voor de eisen die in de rekentoets(en) 2F gesteld worden, geformuleerd in termen van ‘kennen en kunnen’. In deze rekentoetswijzer wordt beschreven hoe de rekendoelen uit het referentiekader rekenen, niveau 2F, kunnen voorkomen in de rekentoetsen 2F.

auteur SLO: Victor Schmidt
auteur extern: Dekker, T.
jaar van uitgave: 2011

Dekker, T., & Schmidt, V. (2011). Rekentoetswijzer 2F voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.