Rekenen en wiskunde onderbouw vo & vso vervolgonderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek in 2025
9 mei 2023

Om een beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van leerlingen aan het einde van leerjaar 2 bij rekenen en wiskunde, voert de Inspectie van het Onderwijs in 2025 weer een peilingsonderzoek uit. Deze domeinbeschrijving vormt de basis voor dit geplande peilingsonderzoek. In deze domeinbeschrijving is opgenomen wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het vak rekenen en wiskunde en wat bekend is over de stand van zaken van dit domein.


jaar van uitgave: 2023

Sjoers, S., Schmidt, V., Van der Laan, A. (2023). Rekenen en wiskunde onderbouw vo & vso vervolgonderwijs. Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek in 2025. Amersfoort, SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie