Opdracht SLO bijstelling kerndoelen Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid


22 juli 2022

Werkopdracht aan SLO voor het actualiseren van de kerndoelen Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.


toon meer