Samen op zoek naar gemene deler in kindvolgsystemen


21 april 2022

Vanaf augustus 2022 gebruikt het onderwijs geen toetsen meer om de ontwikkeling van kleuters op het gebied van taal en rekenen te volgen. Dat betekent dat gemeenten,  kinderopvang en scholen ook geen toetsgegevens meer kunnen gebruiken om de resultaatafspraken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) te monitoren. In de gemeente Enschede ging een brede groep experts daarom op zoek naar een andere manier om de ontwikkeling van peuters en kleuters te volgen.

Artikel uit SLO Context PO april 2022


bron: SLO
auteur extern: Karlijn Meulman

toon meer

Sector

Leerplankundig thema