Eindrapport werkgroep vakkenstructuur wiskunde


17 maart 2022

Het ministerie heeft van de werkgroep het eindrapport met daarin de adviezen van de werkgroep ontvangen. In een eerste reactie heeft het ministerie laten weten dat de voorgestelde vakkenstructuur zeer toepasbaar lijkt in de praktijk. De aanbevelingen van de werkgroep wat betreft de ruimte voor de verschillende wiskundevakken moeten nu gewogen worden in het geheel van het vakkenpakket voor havo en vwo. Naast de vakkenstructuur wiskunde zijn er nog enkele andere open eindjes bij andere vak(gebied)en die een plek in het geheel dienen te krijgen.


Jaar van uitgave: 2022