Opdracht Maken van een visual story over waterbewustzijn


4 februari 2022

Opdracht voor het praktijkgericht programma Informatietechnologie van het Dongemond College in Made (pilotschool)