Verkenning vervolgonderwijs


13 januari 2022

Wensen van het vervolgonderwijs betreffende kennis en vaardigheden van geslaagden uit het voortgezet onderwijs.

Onderzoek door ResearchNed in opdracht van SLO en het ministerie van OCW.


Jaar van uitgave: 2021