Johan Brons


Johan Brons is curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde bij de afdeling voortgezet onderwijs en werkt aan de actualisatie van het examenprogramma wiskunde. Zijn aandacht gaat  hierbij in het bijzonder uit naar samenhang tussen schoolvakken, betekenisvolle toepassingen van wiskunde en statistiek, en doorlopende leerlijnen.

Johan was ruim tien jaar werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs en heeft divers materiaal voor vakoverstijgend onderwijs ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn wiskundige modules voor 10-14-scholen, een bijdrage aan een NLT-module over duurzame ontwikkeling, en opdrachten statistiek en informatieverwerking voor de bovenbouw van havo en vwo.  Johan is gepromoveerd in 2005 aan Wageningen Universiteit op een economisch onderzoek in West-Afrika en heeft in meerdere landen beleidsmatig en economisch onderzoek verricht.

Johan Brons

Curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde

contactinformatie

publicaties