Welke uitdagingen zijn er bij het werken met jonge kinderen?


29 oktober 2021

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten, de professionals die educatie en onderwijs verzorgen in de kinderopvang en kleutergroepen, staan voor een belangrijke opgave. Ze willen alle kinderen een goede start geven. Gäby van der Linde-Meijerink en Martin Klein Tank bespreken vijf uitdagingen bij het ontwikkelen van een curriculum voor de voor- en vroegschoolse educatie. Beiden zijn verbonden aan het project Het Jonge Kind.

Artikel uit PrimaOnderwijs, november 2021


bron: PrimaOnderwijs

toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden