Handreiking kansrijke doorstroom na de brugklas


14 oktober 2021

In deze handreiking komen wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samen die kunnen helpen bij het vormen van een integraal beeld van de leerling.