De curriculumspecialist in de school - Rutger Voshaar


11 augustus 2021

Rutger Voshaar geeft met veel enthousiasme les aan groep 7 en 8 van de Dr. M.L. Kingschool in Denekamp. Maar lesgeven alleen biedt hem niet genoeg uitdaging. Hij wil blijven vernieuwen, een optimaal  lesaanbod ontwikkelen en zorgen dat de school zelfredzame, enthousiaste leerlingen aflevert die graag willen leren. Rutger is één van de curriculumspecialisten op zijn school. SLO-leerplanontwikkelaar Moniek Warmer voelt hem aan de tand over zijn rol.

Artikel uit SLO Context PO juni 2021


toon meer

Sector

Leerplankundig thema