Goed schrijfonderwijs: cruciaal voor het leren


11 augustus 2021

Een goede schrijfvaardigheid ondersteunt het leren en ontwikkelen. Het huidige schrijfonderwijs helpt leerlingen echter nog onvoldoende vooruit, zegt Marleen van der Lubbe van de Inspectie van het Onderwijs. Anke Herder van SLO legt uit hoe de nieuwe Handreiking Schrijfonderwijs op peil scholen kan helpen om tot effectief schrijfonderwijs te komen. Schoolleider Charlotte Medendorp denkt dat de handreiking en bijbehorende reflectiewijzer daarvoor genoeg houvast bieden.

Artikel uit SLO Context PO juni 2021


toon meer

Sector