Kindvolgsysteem Bosos 2-4 Beschrijving


19 oktober 2021

Ontwikkelingsvolgmodel voor peuters gebaseerd op BOSOS Kleuters. Observaties worden uitgevoerd op basis van drie hoofdleerlijnen sociaal-emotioneel, visueel-motorisch en cognitief/taal. Een beredeneerd aanbod, observeren, signaleren, opbrengst gericht werken met vastgestelde tussentijdse en uitgebreide observatiemomenten.


toon meer

Sector

Vrije trefwoorden