Kunst & cultuur: Ontwikkelingen en uitdagingen in het curriculum po en onderbouw vo


29 juli 2021

In deze notitie schetsen we eerst de curriculaire uitdagingen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.