Handreiking overgangsjaar voor versnelde leerlingen


3 juni 2021

Deze handreiking is een hulpmiddel voor scholen bij het opzetten en uitvoeren van een overgangsjaar tussen het primair en het voortgezet onderwijs voor leerlingen die het po in minder dan acht jaar doorlopen hebben. Zo'n overgangsjaar is specifiek bedoeld voor leerlingen die eraan toe zijn om het po te verlaten, maar nog niet helemaal klaar zijn voor het vo. De handreiking gaat in op zowel de organisatie als op het curriculum van het overgangsjaar.


jaar van uitgave: 2021

Beuling, H., Steenbergen-Penterman, N., & Klein Tank, M. (2021). Handreiking overgangsjaar voor versnelde leerlingen. Enschede: SLO.


toon meer