Verantwoording categorieën begrippen taalbeschouwing


31 maart 2021

In het taalonderwijs Nederlands in po/vo gebruiken we allerlei begrippen voor bouwstenen en verschijningsvormen van taal. In deze verantwoording leggen we uit welke tien categorieën wij hanteren bij de ordening van begrippen over taal.